/  

स्थानीय निर्वाचन २०७४ सम्बन्धि घोषणापत्र फाइल

यो ब्राउजर PDF हरू समर्थन गर्दैन। कृपया यसलाई हेर्न पीडीएफ डाउनलोड गर्नु होला:

डाउनलोड पीडीएफ